Българска Ревматологична Асоциация

Сдружение с нестопанска цел

Трета конференция на БРА - 14 - 16 Септември 2023 г., София


За повече информация се свържете с Брандеа ЕООД

Лице за контакти: Полина Илиева

E-mail: polina@brandea-bulgaria.com