Нови дати: 17 - 19 март 2022 г., София - Втора конференция на БРА

Поради епидемиологичната обстановка в страната Втората конференция на БРА е с нови дати: 17 - 19 март 2022. Всички останали параметри се запазват!


Научна програма Втора конференция на БРА 17 - 19 март 2022