Първа национална конференция на БРА - в София

Уважаеми, колеги и партньори,

 

Първата национална конференция на БРА ще се проведе в периода 24-27 септември 2020, при утрвърдената научна програма в гр. София, в центърът за изложби и събития на хотел Маринела, зала ЕФЕ