Членство в БРА

Членството в БРА се осъществява след попълване на приложената молба и изпращането ѝ на нашия e-mail адрес: info@bra.bg

Годишният членски внос е 50 лв. 

Молба за членство